څيړنيزې ليکنې

چهاردهمين سالگرد وفات محمد هاشم زمانی شاعر آزاده و ملی کشور

  شادروان محمد هاشم زمانی ( ١٣٠٧-١٣٨٤ هجری شمسی / ١٩٢٨-٢٠٠٥ ميلادی )   بيستم ماه جوزای امسال  (مطابق با دهم جون)  مصادف است با چهاردهمين سالگرد وفات محمد هاشم  زمانی  شاعر، نويسنده و شخصيت مبارز  و ملی کشور. محمدهاشم زمانى در سال ۱۳۰۷  هجرى شمسى مطابق ۱۹۲۸ ميلادى  در کنر  افغانستان ديده بدنيا کشود. پدرش  غازى ميرزمان خان کنری، ...

Read More »