څيړنيزې ليکنې

دايرو څخه يوه سپرغۍ

دايرو څخه يوه سپرغۍ

ډاکټړ عبدالرحمن زماني  له ايرو څخه  سپرغۍ پر اماني دورې د مشهور کتاب  د ليکونکې  دافغانستان د سفر يوه خاطره د «فاير اين افغانستان» يا «اور په افغانستان کې» د مشهور کتاب ليکونکې « ريا  تالي  سټيوارت» د غازي امان الله خان د تاريخ د څيړنې په ترڅ کې افغانستان ته  د ۱۹۶۷ کال د سفر يوه خاطره په لاندې ...

Read More »