څيړنيزې ليکنې

دغازي ميرزمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لنډه کتنه

 د کتاب پيژندنه   د کتاب نوم :  دغازی ميرزمان خان ميرزمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لنډه کتنه مؤلف :  ډاکټر عبدالرحمن زماني ناشر: د مُسکاخپرندويه مؤسسه دچاپ زيار : شوکت زمانی/ زمان زمانى د چاپ کال :   ۱۳۹۶ لمريز هجري   کال ژمې (٢٠۱۸ ميلادى) د چاپ شمير:  ١٠٠٠ ټوکه د چاپ ځای :   اسد دانش ...

Read More »