څيړنيزې ليکنې

دغازي امان الله خان لخوا د خلافت د مقام د وړانديز نه منل

دغازي امان الله خان لخوا د خلافت د مقام د وړانديز نه منل پدې وروستيو کې د افغانستان د خپلواکۍ پر اتل ستر غازي امان الله خان د کفر او بې دينۍ د فتوا بيا تازه کول او هغه ته سپکې سپورې ويل يوځل بيا وښوده چې د افغانستان د خپلواکۍ، پرمختگ او ټولنيز عدالت دښمنان نن هم د هغه ...

Read More »